Här är sanningen om Polygienes silverkläder

Publish date: 27 apr 2022

I en artikelserie i Sydsvenskan kommer redaktionen och Svenskt Vatten med en rad allvarliga påståenden: “Företagets storsäljande produkter är giftiga och kan snart förbjudas av EU.” ”Det är miljöbluff och konsumentlurendrejeri från början till slut.”

Det är oerhört beklagligt när etablerade medier, med hjälp av lobbyorganisationer, bedriver en ensidig rapportering där vi inte ges en rättvis chans att bemöta anklagelser som ovan. Vi har skickat Sydsvenskan en mängd material och data som bevisar motsatsen, men ändå väljer redaktionen att driva sin tes utan hänsyn till dokumenterad bevisning som rör både teknologin och miljöeffekterna. Att påstå att ett behandlat plagg skulle vara giftigt, att teknologin inte fungerar och att det är ett förbud på gång, är direkt felaktigt. Här nedan reder vi ut felaktigheterna. 

”Företagets storsäljande produkt är giftig”

Vi använder endast kemikalier som är godkända av svenska och europeiska myndigheter. De har genomgått omfattande tester, lyder under strikta regelverk och följer lagar och regler vad det gäller registrering, klassning och märkning av behandlade produkter. Teknologin är bluesign®- och Oeko-tex®-godkänd, några av textilbranschens mest krävande certifieringar. Oberoende LCA-analyser visar att man får en miljömässig vinst redan då en behandlad produkt bara tvättas varannan gång den använts* – en beteendeförändring som är nödvändig och genomförbar.

Silverklorid är klassat som en biocid på grund av de egenskaper silver besitter. Vi kommer i kontakt med biocider dagligen då tvål, diskmedel och handsprit också är exempel på biocider. Alla kemikalier är förknippade med risker och all användning av kemi bör alltid utvärderas noggrant för att bedöma om nyttan överstiger belastningen. Vi delar Kemikalieinspektionens tes om att använda så lite som möjligt, men så mycket som krävs för att uppnå önskad funktion. Vi arbetar med en så kallad acceptabel risk där nyttan är betydligt större än risken. 

*A comparative life cycle assessment of commercially available household silver-enabled polyester textiles. Andrea L. Hicks & Thomas L. Theis

“Silver från träningskläder är den största kända källan till silver i vårt avloppsvatten”

Dessa beräkningar som presenteras av Svenskt Vatten baseras på det grova och helt orimliga antagandet att varje invånare i Sverige, ung som gammal, köper 0,4 kg silverbehandlad textil per år (ungefär 2-3 t-shirts och ett par strumpor), vilket ligger långt över den reella mängd silverbehandlade kläder vi har i landet. Denna uppgift är med andra ord direkt felaktig och något vi påtalade för redaktionen. Det är beklagligt att Sydsvenskan inte bedriver någon källkritik. Det är allvarligt att dra slutsatser på vaga antaganden och stora osäkerhetsfaktorer, och sedan presentera dem som vetenskapliga sanningar.

“Silverklorid kan snart förbjudas av EU”

Användningen av biocider finns reglerade i EU:s biocidförordning och sedan över 15 år tillbaka ska samtliga biocider utvärderas och klassificeras. Det är en lång process som tar tid och det finns ingenting i dagsläget som indikerar att det kommer ett beslut i närtid. Vid kontakt med Andrew Goodyear på European Silver Task Force som har god insyn i processen så är utgången oviss och det kan komma att ta minst fyra år innan vi har ett svar.

It is premature to conclude both the outcome of the review, which is still uncertain, and the expected timeframe which may not be complete for another 4 years”, kommenterar Andrew Goodyear, European Silver Task Force, ESTF.

Den dagen det finns en mer konkret tidpunkt för beslutet, kommer Polygiene givetvis att informera marknaden om det. Skulle beslutet innebära ett förbud mot silverklorid i textilier, då finns Odor Crunch och andra produkter i portföljen som bra ersättare. 

“Det är en bluff utan dess like.” “Det finns inga vetenskapliga bevis för att silverklorid stoppar lukt i träningskläder och får människor att tvätta dem mer sällan.”

Det stämmer inte. Polygienes teknologi stoppar tillväxt av bakterier i kläder. Detta har vi testat och bevisat under 15 år i oberoende laboratorier enligt ISO- och branschstandarder. Resultaten visar att behandlingen fungerar utmärkt vilket också våra partners och deras kunder bekräftar. Det finns globala testmetoder som används för just detta ändamål, att mäta bakterie- eller virustillväxt i textilier och hur länge behandlingen finns kvar (mätt i antal tvättar). Vi testar enligt ISO-18184 (virus), AATC100 (USA), IBRG (Europa), JIS L 1902 (Japan), AAA (Kina). Alla tester utförs på oberoende laboratorier runt om i världen. 

När det gäller hur ofta vi tvättar våra kläder är det en utmaning att mäta hur vi ändrar våra beteenden. Vi har kunder som gjort undersökningar med konsumenter kring tvättvanor och vi arbetar själva med att utveckla dessa vidare. Det vetenskapen dock visar är att lukt, speciellt i träningskläder, är en anledning till att man tvättar. 

Fakta – vi reder ut begreppen kring lukt i kläder och tvättvanor:

1) Skapar bakterier lukt i kläder?
Ja, enligt en mängd vetenskapliga studier är bakterietillväxt en källa till lukt. Studierna redovisar även att man upplever att plagget luktar mindre när det behandlats med silver.

Axilliary Odor. Experimental Study of the Role of Bacteria, Apocrine Sweat, and Deodorants. Walter B. Shelley, M.D., Ph.D, Harry J. Hurley Jr., M.D and Anna C. Nichols. MS, Philadelphia (1953)
Microbiological and biochemical origins of human axillary odour, A. Gordon James, Corrine J. Austin, Diana S. Cox, David Taylor & Ralph Calvert (2012)
Holistic Management of Textile Odor Using Novel Silver-Polymeric Complexes. ​​Dave Frattarelli, Lisa Powers, Deepack Doshi, (2018)

2) Kan lukt vara en bidragande orsak till att man väljer att tvätta ett plagg?
Ja, både Rachel McQueen och Ingun Grimstad Klepp visar detta i sina studier, speciellt vad det gäller träningsplagg. Lukt är dock subjektivt och individuellt, och det är svårt att sätta ett värde på hur illa/bra något luktar. Silverklorid-behandling tar hand av majoriteten av lukter i plagg, men för att få fullkomlig luktkontroll nämner forskare att det troligtvis även behövs en kompletterande teknologi som absorberar lukt, något som en av våra andra teknologier, Odor Crunch, löser i kombination med silverklorid.

Forskarna ovan använder olika metoder för att deltagarna i studien ska kunna bedöma lukt, på grund av att det idag inte finns någon vedertagen mätmetod för att värdera lukt.

The impact of odour on laundering behaviour: an exploratory study, Rachel H. McQueen, Lori J. Moran, Cassandra Cunningham, Peter M. Hooper & K. A.-Mariko Wakefield
What’s the Problem? Odor-control and the Smell of Sweat in Sportswear, Fashion Practice, 8:2, 296-317. Ingun Grimstad Klepp, Madeline Buck, Kirsi Laitala & Marit Kjeldsberg (2016)

3) Kan man påvisa att konsumenter hoppar över att tvätta då ett plagg inte luktar 
Ja och nej. Det är en utmaning att mäta hur vi ändrar våra beteenden och det saknas därför tillförlitliga vetenskapliga metoder för att mäta hur odörbehandlingar påverkar konsumenters tvättbeteende. Det kan mycket väl finnas en korrelation mellan odörbehandling och mindre tvättande, men det saknas mätmetoder för att påvisa det. Vi har själva sett denna korrelation genom åren och har partners som gör årliga intervjuundersökningar med kunder som använder odörbehandlade kläder där de har fått fram intressanta resultat. Själva arbetar vi med att vidareutveckla denna slags studier.

Textilbranschen har dokumenterat stor klimatpåverkan där överkonsumtion och överdriven tvättning av klädesplagg och andra textilier påverkar avsevärt. Konsumenter har nu en möjlighet att bidra till att vi når de globala miljömålen då Polygienes behandlingar gör det möjligt att förändra beteenden och vanor kring konsumtion och tvätt.

Vår partners  presentation av sin årliga kundundersökning kring tvättvanor, och andra studier (2021)
Tvättstudie i USA på uppdrag av Polygiene (2020)

Presskontakt Polygiene
Ulrika Björk, VD, ulrika.bjork@polygiene.com, +46 (0)70-921 12 75
Kristina Kruhsberg, pressansvarig, 
kristina.kruhsberg@polygiene.com, +46 (0)70-816 21 96

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.