Ny CFO i Polygiene AB (publ)

Publish date: 11 apr 2017

Ulrika Björk har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Polygiene AB. Ulrika kommer närmast från rollen som CFO för Hemmakväll. Dessförinnan har Ulrika bland annat haft befattningar inom IKEA och Kemira koncernen. Ulrika tillträder tjänsten 10 maj 2017.

Nuvarande CFO, Jan Bertilsson, har efter att ha spelat en central roll vid listningsprocessen av Polygiene under 2016 samt vid uppbyggnaden av mer strukturerade uppföljnings- och rapporteringsprocesser, beslutat sig för att gå vidare till nya utmaningar utanför Bolaget. Jan Bertilsson kommer att lämna Polygiene under maj månad efter överlämning till Ulrika Björk.

Ulrika Björk har under en framgångsrik karriär jobbat inom bolag och med arbetsuppgifter som har stor relevans för Polygiene. Hon kommer närmast från Hemmakväll AB som är en svensk videobutikskedja som i sina 102 butiker i 75 städer tillhandahåller köp- och hyrfilmer och kioskprodukter såsom godis med en omsättning på ca 700 MSEK. Ulrika har en dokumenterat god förmåga att hantera inte bara den finansiella uppföljningen och rapporteringen, utan även komplexa internationella transaktioner. Hennes omvittnat goda ledaregenskaper och förmåga att kommunicera är något som kommer att vara av stort värde för Polygiene där tanken är att Ulrika förutom det traditionella CFO arbetet även kommer att vara aktivt involverad i bolagets kommunikation mot aktiemarknaden (IR).

”Vi är mycket glada för att Ulrika nu kliver in som ny CFO, hon är en dynamisk och mycket professionell kraft som kommer bli ett fantastiskt tillskott för oss i vår fortsatta tillväxtresa” konstaterar Christian von Uthmann, CEO i Polygiene.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 10:00 CET.