Ny CFO i Polygiene AB (publ)

Publish date: 2 feb 2018

Kristian Populin har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Polygiene AB. Han efterträder Ulrika Björk som utnämndes i December 2017 som bolagets VD. Kristian tillträder tjänsten den 5 februari 2018.

Kristian kommer närmast från rollen som Accounting Manager för Polygiene där han arbetat direkt underställd CFO i snart två år. I sin tidigare karriär har Kristian under de senaste 10 åren haft CFO befattningar inom bl a Comsys AB, Mobill Scandinavia samt Dvel. Dessutom har Kristian Populin arbetat som Business Controller på Citroen A/S och Egmont Tidskrifter. 

Kristian Populin har under en framgångsrik karriär jobbat på ett arbetssätt som har stor relevans för Polygiene. Kristian har en dokumenterad mångårig erfarenhet från små-medelstora bolag i tillväxtfas, där han hanterat inte bara den finansiella uppföljningen och rapporteringen, utan även uppvisat proaktivitet och effektivitet vad gäller att bygga strukturer och rutiner för ekonomistyrning, analyser, uppföljningar samt kostnadskontroll.

Ansvaret för bolagets IR kommer fortsatt ligga på Ulrika Björk.

”Det är med stor glädje vi valt att utse Kristian Populin till ny CFO. Hans erfarenhet med Polygiene i kombination med en mycket hög kompetens gör att det var ett självklart val att ge honom denna nya roll i bolaget. Vårt samarbete har fungerat väldigt väl under min tid som CFO, därför är jag helt trygg med att Kristian kan fortsätta bygga upp de strukturer och processer som krävs för att vi ska nå våra kort- och långsiktiga mål.” säger VD Ulrika Björk.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl 16.15 CET.