Polygiene AB (publ.) bokslutskommuniké 2020

Publish date: 25 feb 2021

Polygiene avslutar året med nytt försäljningsrekord och förvärv av Addmaster Ltd

Finansiell utveckling i korthet

 • Starkaste kvartalet någonsin med en nettoomsättning om 26,6 (19,0) och en positiv tillväxt om 40 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till -2,4 (-2,2) Mkr.
 • Engångskostnaderna i samband med förvärvet av Addmaster belastade resultatet med -2,6 Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 64,9 (68,7) procent.
 • Perioden har en valutaeffekt, netto -1,4 Mkr.
 • Trots engångskostnaderna är kassaflödet förbättrat jämfört med föregående år, -3,1 (-4,9) Mkr.

Händelser under kvartalet oktober – december 2020

 • I början av oktober 2020 behandlades Marks & Spencers kökshanddukar med Polygiene®. Handdukarna behandlas med Polygiene Stays Fresh antimikrobiella teknik och är en del av M & S globalt distribuerade ”core programs”. Det prognostiserade ordervärdet på kökshanddukarna är 75 000 USD per år.
 • BEDGEAR® är ett amerikanskt företag som är ledande inom bäddtextilier. Tillsammans med Polygiene lanserar de nu en ny Germ Shield® Protector behandlad med Polygienes antimikrobiella teknologi som hämmar 99 % av mikrober och bakterier i textilier. Detta är en del av BEDGEARS långvariga engagemang för att skapa rena och säkra produkter som ger en hälsosam sömnmiljö.
 • Din mopp rengör huset, men vem rengör moppen? HSP Hanse Shopping lanserar ett nytt sortiment av produkter, alla behandlade med Polygienes ViralOff®, som inaktiverar över 99 % av SARS-CoV-2, övriga virus och bakterier på två timmar i materialet. Detta minskar behovet av att tvätta eller till och med kasta dem, av oro för virus och andra mikrober. Produkterna är avsedda för massmarknaden i Europa och Nordamerika, via stormarknader och andra volymbutiker och ska göras tillgängliga i över 50 000 butiker i Europa och cirka 100 000 butiker i USA.
 • Ny kanadensisk partner Stormtech, med närvaro i Amerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Ryssland och Mellanöstern, lanserar ansiktsskydd med Polygiene ViralOff i form av masker, tubhalsdukar och bandanas. Den initiala ordern är på 500 000 ansiktsskydd och efterfrågan har varit hög sedan lansering.
 • Polygiene lanserade sin vidareutvecklade version av ViralOff, med livstids tvättbarhet av behandlade plagg1 med bibehållen effekt mot SARS-CoV-2 – en minskning av mer än 99 % av virus i materialet inom två timmar2. Detta resulterar också i produkter som håller längre, vilket innebär en minskad miljöpåverkan.
 • Itoki co., Ltd. utökar sitt partnerskap med Polygiene och släpper fem nya modeller av kontorsstolar med ViralOff.
 • Polygiene presenterade sin nya partner Inner Fashion från Thailand, en välkänd producent och distributör av herrunderkläder från varumärkena Pierre Cardin och Valentino Rudy. Lanseringen kommer att innehålla flera modeller behandlade med Polygiene Stays Fresh teknologi med en årlig prognos på 300 000 produkter. Dessutom planeras en lansering av ansiktsmasker för Pierre Cardin med Polygiene ViralOff i december.
 • Body Doctor är specialiserade på ögonvård och ögonhygien, och har förändrat marknaden genom sitt samarbete med Polygiene. De bryter ny mark inom segmentet genom att erbjuda Sterileyes® ögonkompresser med antibakteriellt tyg – en mycket viktig funktion för produkter som används nära och runt ögat. Dessutom kommer Body Doctor att erbjuda sina AB+ ansiktsmasker med Polygiene ViralOff antimikrobiell teknik, från och med december 2020.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene AB har den 8 januari slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Addmaster Holdings Limited. Transaktionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 december 2020.
 • Polygienes dotterföretag Addmaster och CAT® lanserar den första helt antimikrobiella mobiltelefonen.
 • Brittiska Addmaster Holdings Limited är sedan 8 januari 2021 ett helägt dotterföretag till Polygiene med specialistkunskaper inom antimikrobiell teknologi och hårda ytor. Företaget har en rad produkter för den här typen av applikationer, som återfinns i konsumentprodukter, offentliga utrymmen samt i sjukhusmiljöer och annat.
 • 26 januari, lanserar Casall i samarbete med Polygiene en helt unik träningshandske behandlad med Polygiene ViralOff-teknik. Behandlingen har i ISO18184:2019 test visat en reduktion av virus med över 99 % inom 2 timmar på behandlade material. Testen har bland annat gjorts på viruset SARS-CoV-2, som orsakar COVID-19.

1 Definitionen på livstids tvättbarhet är 30 tvättar.

2 Polygiene ViralOff® minskar testade virus med mer än 99% på materialet inom två timmar enligt internationella teststandarden ISO18184: 2019 på SARS-CoV-2. Tvätt enligt standarden BS EN ISO 105 – C08 (polyester).

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 8.00 CET.