Polygiene AB (publ.) bokslutskommuniké 2021

Publish date: 24 feb 2022

Nya finansiella mål och förvärvsprocess avslutade året

Finansiell utveckling i korthet (oktober – december 2021)

 • En nettoomsättning om 40,2 (26,6) Mkr resulterar i en positiv tillväxt om 51 %
 • Kvartalets rörelseresultat EBIT uppgick till 3,9 (-2,4) Mkr, en ökning med 263 %
 • Bruttomarginalen uppgick till 67,8 (64,9) %
 • Kassaflödet uppgick till 2,7 (-3,1) Mkr

Händelser under kvartalet i korthet (oktober– december 2021)

 • Tricorp, ledande varumärke för arbetskläder i Nederländerna, lanserar Polygiene®-behandlade produkter där textilavfall används
 • Oceano, välkänt varumärke inom surfwear i Brasilien lanserar en kollektion med Polygiene-teknologi som fokuserar på att skydda världshaven
 • Vicunha, en av världens största leverantörer av denim presenterar en ny kollektion med Polygiene Stays Fresh® teknologi inför säsong 2021/22
 • Biomaster™-skyddade ”ride-on” barnresväskan Trunki vinner designpris
 • Varumärket är lanserar första FFP2-certifierade återanvändningsbara andningsskyddet med Polygiene ViralOff, som ger en enorm miljöbesparing
 • Speedlink, ledande varumärke inom tillbehör till konsoler för PC- och tv-spel lanserar musmatta med Polygiene ViralOff
 • Mix Innovations Ltd utvecklar ett nytt revolutionerande vätskesystem med Biomaster antimikrobiellt-skydd
 • Diesel satsar på secondhand-marknaden – insamlade Diesel-jeans rekonditioneras och behandlas med Polygiene ViralOff™ och Polygiene OdorCrunch™, innan de säljs på nytt
 • Train Bits & More Ltd. samarbetar med Biomaster för att erbjuda transportoperatörer produktskydd mot bakterier på bland annat ledstänger, säteshandtag och armstöd
 • Polygiene Americas utökar sin säljorganisation med MTI New York som extern försäljningsagent

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene presenterar nya finansiella mål för perioden 2022 – 2026. En netto-omsättning om mer än en 1 miljard kronor, och en EBIT-marginal överstigande 30 %, ska nås senast år 2026
 • Förvärv av rörelse relaterad till SteriTouch genom det indirekt helägda dotterföretaget Addmaster (UK) Limited
 • Intresset är stort för Polygienes teknologier och hållbarhetsinriktning på Première Vision i Paris, där företaget ställer ut igen efter två års uppehåll

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl 8.00 CET.