Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 oktober–31 december 2018

Publish date: 28 feb 2019

Renodlad verksamhet och ett positivt resultat

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 9,2% under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 18,6 (17,1) Mkr. 2018 års nettoomsättning uppgick till 69,0 (66,1) Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden, exklusive försäljningen av affärsområdet Protective uppgick till 0,5 (0) Mkr och för helåret till -2,8 (-6,1) Mkr.
 • Som en del av en renodling av verksamheten har affärsområdet Protective avyttrats, vilket inbringade en intäkt på 10,6 Mkr.
 • Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -6,2 (-4,5) Mkr
 • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 18 (18) medarbetare.

Händelser under kvartalet (okt-dec)

 • Polygiene, världsledande leverantör av luktkontroll och Stays Fresh-lösningar, startar dotterbolag, Polygiene Hong Kong Ltd, i Hong Kong, China. Detta görs med målsättningen att ytterligare förstärka företagets närvaro på en av de ledande och mest dynamiska marknaderna i världen.
 • Yonex co., Ltd, världsledande tillverkare av golf-, tennis och badmintonutrustning samt sportkläder, ingår avtal med Polygiene om att använda Polygiene Stays Fresh Technology i sina produkter.
 • Polygiene öppnar upp hemtextilmarknaden i USA med nya partnern Sunham Home Fashions. Sunham Home Fashions är en av de största importörerna av hemtextilprodukter i USA.
 • Polygiene går in på den brasilianska marknaden, som är den femte största textilproducenten i världen, med hjälp av två representanter från Sao Paolo som ska lansera den globalt ledande Polygiene Stays Fresh Technology.
 • Affärsområdet Protective avyttras som en del i en renodling av verksamheten.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Nya produkten Polygiene Odor Crunch presenteras på ISPO, världens största fackmässa för sportutrustning och sportkläder, den 3-6 februari i München, Tyskland.
 • Med Vishal Bhandari som Technical Director med ansvar för södra Asien stärker Polygiene sin tekniska supportorganisation på den viktiga asiatiska marknaden.
 • Positivt kassaflöde i januari och februari.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/