Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 oktober–31 december 2019

Publish date: 27 feb 2020

Tillväxt, fortsatt stärkt bruttomarginal och ett förbättrat kassaflöde mot fjolåret.

Finansiell utveckling i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 2,1 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 19,0 (18,6) Mkr. Justerat från avyttringen av Protective Surfaces är motsvarande siffra 6,7 procent.
  • Rörelseresultatet före skatt för perioden uppgick till -2,2 Mkr (0,5) Mkr. Resultatet har belastats med 1,2 Mkr i extraordinära kostnader.
  • Bruttomarginalen är fortsatt stark och uppgick till 68,6 (63,3) procent.
  • Kassaflödet under fjärde kvartalet förbättrades mot föregående år och uppgick till -4,9 (-6,2) Mkr.
  • Koncernens operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 21 (18) medarbetare.

Händelser under kvartalet (okt-dec)

  • Polygiene presenterar med stolthet den nya partnern, varumärket Osklen och lanseringen av en begränsad kollektion av deras klassiska svarta t-shirt behandlad med Polygiene.
  • Polygienes japanska partner Takeo Kikuchi visade rekordförsäljning av sina Polygiene- behandlade ”FRE-POLO”-tröjor, Oxford-skjortor, t-shirts och byxor, som blev sommarsäsongens främsta och mest sålda artiklar. ”FRE-POLO”- tröjan har fått sitt namn från stays FREsh i Polygienes tagline.
  • 24 november, deltog Polygiene i ett enormt Wonder Women maraton där Warner Bros São Paulo var värdar. Alla 13 000 deltagare fick en T-shirt behandlad med Polygiene Stays Fresh teknologi.
  • En ny vision baserad på de stora miljöfördelarna med Polygiene utvecklades och implementerades. Om människor globalt tvättade hälften så mycket som idag, skulle koldioxidutsläppen minskas med ungefär 6 gånger Sverige.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Nina Forsvall har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Polygiene AB och påbörjade sin anställning den 1 januari, 2020.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 8.00 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/