Polygiene AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Publish date: 26 apr 2017

Årsredovisningen 2016 för Polygiene AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida polygiene.com/ir.

Årsstämman hålls på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.00.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 10:15 CET.