Polygiene AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

Publish date: 13 apr 2018

Årsredovisningen 2017 för Polygiene AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida polygiene.com/ir.

Årsstämman hålls på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, fredagen den 4 maj 2018 kl. 15.00.