Polygiene AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2020

Publish date: 23 apr 2021

Årsredovisningen 2020 för Polygiene AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida http://polygiene.com/ir.

Årsstämman hålls onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i tidigare pressmeddelande.