Polygiene förstärker Bolagets ledning

Publish date: 24 aug 2020

Polygiene stärker ledningsgruppen och strukturerar om säljorganisationen i samband med den ökade efterfrågan på dess anti-virala teknologi. Andreas Holm som rekryterades i samband med lanseringen av ViralOff, antar nu positionen som Chief Commercial Officer, med bas vid huvudkontoret i Malmö. Andreas kommer närmast från rollen som Sales Director Nordic & Baltic för Thule Group AB och påbörjar sin nya tjänst den 1 september.

”Andreas tidigare bakgrund från Thule med väldokumenterad erfarenhet att driva försäljning, har varit ett välkommet tillskott till säljorganisationen. Det behövs någon som kan fokusera på att sätta upp globala strukturer som möjliggör snabb tillväxt, på ett systematiskt och skalbart sätt” säger Ulrika Björk, VD på Polygiene. 

Dane Momcilovic tar över rollen som permanent Chief Technology Officer (CTO) och ska driva det tekniska teamet framåt samt fokusera på att effektivisera processerna inom detta område. Hans gedigna bakgrund kommer väl till pass nu när verksamheten har breddats med fler produkter, nya teknologier och regelverk. Dane kommer närmast från rollen som Group R&D Manager inom Diab och dessförinnan har han haft en position som CTO på kemibolaget Nexam Chemical. Basen kommer att vara på huvudkontoret i Malmö och Dane påbörjar sin nya tjänst den 18 september. 

I samband med detta kommer Daniel Röme, tidigare styrelseledamot och tillförordnad CTO i Polygiene, fokusera helhjärtat på produktutveckling och innovation i bolaget. Detta är ett prioriterat område för Polygiene till vilket mer resursallokering behövs. Daniel har varit en av nyckelpersonerna vid framtagandet av ViralOff och hans kompetens är oerhört viktig framgent. 

”Med Dane och Andreas på plats blir den nya ledningsgruppen komplett. Det är en enorm fördel att båda finns på plats på huvudkontoret i Malmö. Med en delvis nerbantad och tajtare ledning kan vi bli betydligt mer snabbfotade i beslut och verkställandet av dessa, vilket krävs nu när bolaget går in i en helt ny fas” fortsätter Ulrika Björk. 

”Samarbetet med regionerna kommer givetvis vara nära och frekvent även fortsättningsvis, fördelen är att de framöver kan fokusera helt på att driva affären i sin respektive region, nu med ett ännu starkare stöd från huvudkontorets funktioner” avslutar Ulrika Björk.