Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 april – 30 juni, 2022

Publish date: 28 jul 2022

Tillväxt i kvartalet med stark bruttomarginal trots en turbulent omvärld

Finansiell utveckling i korthet (april – juni 2022)

 • En nettoomsättning om 47,5 (46,9) Mkr resulterar i en positiv tillväxt om 1,3 %
 • Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), uppgick till 9,6 (10,9) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 20,3 (23,4) %
 • Kvartalets rörelseresultat efter avskrivningar och före skatt (EBIT) uppgick till 11,5 (10,0) Mkr, motsvarande en EBIT-marginal om 24,3 (21,3) %
 • Bruttomarginalen ökade till 66,7 (61,9) %
 • Kassaflödet för perioden blev -0,4 (5,2) Mkr
 • Likvida medel uppgick till 53,6 (41,5) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet i korthet (april – juni 2022)

 • Antimikrobiellt skyddad smartphone nomineras till flera priser och vinner innovationspris
 • Kinesiska Hotsuit väljer Polygiene StayFresh-teknologi för mer hållbara och fräscha plagg
 • Heltäckande luktkontroll i Forlohs jaktkläder med Polygiene StayFresh och OdorCrunch
 • Polygiene BioMaster- och VeriMaster-teknologi i Pylon Coatings produkter
 • Polygiene BioMaster-teknologi hjälper till att driva elbilsförsäljning för kinesiska NIO
 • Bio5 lanserar kontorsmaterial med superkrafter från Polygiene BioMaster
 • Polygiene Group tar kraftigt avstånd från vilseledande artikel med felaktiga påståenden om bolagets teknologier
 • Succé för Polygiene Group på Aircraft Interiors Expo
 • Polygiene Group förstärker ledningen med topprekrytering av Frank Stevens som Chief Operating Officer

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene Group rekryterar Niklas Blomstedt som ny CFO, tidigare CFO antar roll som HR-ansvarig för Polygiene Group

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2022 kl 8.00 CET.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.comeller kontakta:
Nina Forsvall, CFO. Mobil: +46 (0) 72 550 88 11. E-post: nina.forsvall@polygiene.com
Ulrika Björk, VD. Mobil: +46 (0) 70 921 12 75. E-post: ulrika.bjork@polygiene.com

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News nyhetsbrev: http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/