Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2023

Publish date: 27 apr 2023

Stark bruttomarginal och break-even på EBITDA nivå trots lägre omsättning
 

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr vilket motsvarar en minskning om 37,9 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 76,4 (67,1) %. Kvartalets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,2 (9,3) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om -0,6 (20,7) %. Kassaflödet var negativt med -1,2 Mkr under perioden.

Finansiell utveckling i korthet (januari – mars 2023)

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,0 (45,1) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om 2 % jämfört med föregående år
 • Bruttomarginalen uppgick till 76,4 (67,1) %
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), uppgick till -0,2 (9,3) Mkr
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt uppgick till -2,8 (3,8) Mkr
 • Kassaflödet uppgick till -1,2 (1,4) (-0,6 inklusive valutaeffekt) Mkr. Likvida medel uppgick till 47,6 (54,0) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet i korthet (januari – mars 2023)

 • Polygiene Group förvärvade tidigare distributören Biomaster US
 • Strategiskt distributionsavtal med N9 World Technologies Pvt Ltd i Indien
 • Polygiene Technologies kan minska miljöpåverkan med en tredjedel
 • Polygiene Group har ingått avtal med ny distributör i Kina
 • Rajesh Varma meddelade sitt utträde ur styrelsen den 8 mars 2023
 • Polygiene har ingått samarbete med Storm Care Solutions Ltd
 • Polygiene StayFreshTM ingår nu i hela MP Activewear’s Tempo Ultra-kollektion
 • Polygiene fortsätter sitt samarbete med O’Neill för deras SS23 träningskollektion
 • Polygiene samarbetar med Warwick Music Group för att ge en ny typ av antimikrobiell blockflöjt
 • Fortsatt samarbete med Ricardo Beverly Hills om deras nya Essentials 5.0 Travel Organizers
 • Polygiene deltog i Innovation Day som anordnades av The Society of Food Hygiene and Technology
 • För första gången deltog Polygiene i Colombiatex, tillsammans med våra representanter CEColor

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene Group förutser en lägre försäljning i perioden 1 januari till 31 mars 2023
 • Polygiene ansluter sig till den inflytelserika European Outdoor Group (EOG)

Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt finns för nedladdning på ir.polygiene.se.  

Anmälan till videokonferens med presentation av kvartalsrapporten 27 april 15.00 CET kan göras HÄR.

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl 8.00 CET.

Prenumerera här för tillgång till rapporter, pressmeddelanden och nyhetsbrev.