Polygiene lämnar guidning inför Q2

Publish date: 14 jul 2021

Polygiene rapporterar en nettoomsättning om 46,7 (17,3) Mkr och ett rörelseresultat om 10,1 (-0,8) Mkr. Kassan stärktes med 5,2 Mkr i perioden.
  • Bolaget rapporterar en omsättningsökning om 169 %. Ackumulerad tillväxt från årets början uppgår till 153 %.

  • Organisk tillväxt uppgår till 45% (valutajusterad tillväxt 65 %).
  • Bruttomarginalen är något lägre än tidigare period och uppgick till 61,8 %.
  • Preliminärt rörelseresultatet före skatt uppgår till 10,1 (-0,8) Mkr vilket ger en EBIT-marginal om 22 %.
  • Kassaflödet var positivt med 5,2 (0,0) Mkr.

”Omsättningen i det andra kvartalet ligger i linje med förväntningarna, och både den organiska och grupptillväxten var stark mot föregående år. Bruttomarginalen är något lägre och beror delvis på fördyrade transportkostnader, mindre prishöjningar på råvara samt att det sålts en del större volymorder med lite lägre pris under kvartalet. En del kostnader av engångskaraktär har påverkat resultatet men att leverera över 10 miljoner i EBIT, är jag mycket nöjd med” kommenterar Ulrika Björk, VD Polygiene AB.

Kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpps den 26 augusti.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 8.00 CET.

Presskontakt
Ulrika Björk, CEO, ubj@polygiene.com, +46 (0)70-921 12 75

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

 

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 200 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.