Polygiene slutför förvärvet av SteriTouch

Publish date: 25 jan 2022

Polygiene AB (publ) (”Polygiene” eller ”Bolaget”) meddelar idag att förvärvet av rörelsen relaterad till SteriTouch som offentliggjordes den 18 januari 2022 har slutförts.

Polygiene har idag, genom det indirekt helägda dotterbolaget Addmaster (UK) Limited, slutfört förvärvet av rörelsen relaterad till SteriTouch från det privatägda engelska bolaget Radical Materials Limited för en köpeskilling om totalt 3,5 miljoner GBP (cirka 43,6 miljoner SEK[1]). Köpeskillingen erläggs dels genom en kontantlikvid om 3,15 miljoner GBP (cirka 39,2 miljoner SEK) och dels genom en emission av 96 153 aktier i Polygiene, motsvarande ett värde om 0,35 miljoner GBP (cirka 4,4 miljoner SEK).

Teckningskursen per aktie i emissionen av vederlagsaktierna uppgår till 3,64 GBP (cirka 45,33 SEK) och motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Polygienes aktier under de 14 handelsdagarna närmast före tillträdesdagen. Emissionen av vederlagsaktierna har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2021. Genom emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 96 153, från 36 430 836 till 36 526 989 och aktiekapitalet ökar med 9 615,30 kronor, från 3 643 083,60 kronor till 3 652 698,90 kronor. Emissionen av vederlagsaktierna medför en utspädning för befintliga ägare om cirka 0,26 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionen av vederlagsaktierna.

I tillägg till den fasta köpeskillingen kan säljaren också komma att erhålla en kontant tilläggsköpeskilling om upp till 0,5 miljoner GBP (cirka 6,2 miljoner SEK) baserat på försäljningstillväxten för den förvärvade rörelsen under 2022.

För mer information om förvärvet av SteriTouch, vänligen se pressmeddelandet från den 18 januari 2022 då förvärvet offentliggjordes.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl. 00:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Björk, VD Polygiene AB (publ)
Mobil: +46 70 921 12 75
E-post: ulrika.bjork@polygiene.com

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

[1] Samtliga omräkningar från GBP till SEK i detta pressmeddelande har gjorts enligt växelkursen 1 GBP = 12,4528 SEK.