Polygiene tillförs ca 3,5 Mkr genom inlösen av teckningsoption 2018/2021

Publish date: 23 jun 2021

Den 4 maj 2018 beslutades det vid årsstämman om utgivande av högst 300 000 teckningsoptioner, Teckningsoption serie 2018/2021. Teckning av dessa optioner erbjöds till anställda och konsulter i Bolaget, totalt tecknades 228 000 optioner.

Det krävdes en (1) teckningsoption för att, under perioden 1-30 juni 2021 teckna en (1) nyemitterad aktie. 213 000 optioner, 93,4%, har nyttjats för att teckna aktier i Bolaget. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna har skett till en teckningskurs om 16,50 kr. Genom inlösen av Teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 ökar antalet aktier från 35 336 585 till 35 549 585 aktier och utspädningseffekten är 0,6%.

 

För mer information, kontakta:
Nina Forsvall, CFO
Mobil: 0725 508811
E-post: nina@polygiene.com

 

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

 

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 200 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.