Rättelse: Polygiene tar in ny internationell ägare i Lloyds Fonds AG

Publish date: 31 aug 2020

Rättelsen avser: Polygiene AB meddelar att utländska fonder, Lloyd Fonds, under Lloyd Fonds AG, har förvärvat 2,4 % av bolaget, inte 1,9% som felaktigt angavs i tidigare PM.

Säljare är Mats Georgson och Peter Sjösten, som överlåtit 500 000 aktier motsvarande ca 2,4 % av totalt antal utestående aktier. De säljande parternas innehav efter transaktionen är över 750 000 aktier, motsvarande över 3,6 % av det totala antalet utestående aktier.

”Intresset för att investera i Polygiene är stort och när nu en internationell institution visade intresse hittade vi en lösning. Vi som säljer våra lösningar över hela världen ser en styrka i att även ha en bred internationell ägarbas vilket gynnar vår fortsatta internationella tillväxt”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene.

”Polygiene är så klart ett mycket intressant bolag för oss. Med ett erbjudande i tiden, organisk tillväxtsstrategi och ett erbjudande från varumärke till teknik och service tror vi på en mycket bra utveckling” säger Christian Reindl, Lloyd Fonds.

”Det här var en bra lösning för att få in Lloyds. Men Peter och jag behåller det mesta av våra innehav. Oss blir ni inte av med.” säger Mats Georgson, CMO Polygiene.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Björk, VD Polygiene, ulrika@polygiene.com

Christian Reindl <Christian.Reindl@lloydfonds.de>

Websida för Lloyds Fonds: https://www.lloydfonds.de/

 

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com

Om Polygiene 

Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.