VILKA VI ÄR

Tillsätter värde med kemi

Polygiene Group är en global ledare inom ingrediensteknologisektorn och producerar Freshness- och Product Protection-lösningar som gör produkter och ytor antimikrobiella, luktfria och förfalskningsskyddade.

Med stolthet över våra skandinaviska rötter betonar vi hållbarhet och miljöansvar genom att leverera värde till våra partners med ett orubbligt engagemang för innovation och omfattande affärsstöd.

VÅR VISION

Att uppmuntra, inspirera och skapa förutsättningar för Mindful Living

Mindful Living innebär essensen av en medveten närvaro, medkänsla för andra, ansvarstagande för miljön och ett aktivt engagemang i att skapa en mer hållbar värld.

HUR VI ARBETAR

Hållbara partnerskap – vi gör det tillsammans

Polygiene Group erbjuder avancerade ingrediensteknologier som ökar produkternas värde och förbättrar deras prestanda. Vi stöttar dessutom våra partners genom att hjälpa dem att effektivt utnyttja våra lösningar.

Polygiene Groups teknologier ligger i framkant inom ingrediensteknologiutvecklingen. Vårt team består av experter inom sina respektive områden och vi erbjuder omfattande teknisk support och expertis. Vi ger rådgivning om behandling, säkerställer efterlevnad av relevanta kvalitets- och miljöstandarder, underlättar testning samt erhåller ackrediteringar och certifieringar.

Polygiene Group förstår att många företag behöver stöd för att effektivt kommunicera produktfördelar till konsumenter och slutanvändare. Vårt marknadsteam samarbetar tätt med våra partners för att öka medvetenheten, maximera synligheten och engagera deras målgrupp. Med hjälp av POS-material som hangtags och insydda labels, samarbetsinriktade sociala mediekampanjer och detaljerade produktdatablad, hjälper vi våra partners att utnyttja Polygiene Groups lösningar till fullo.

Marknadsföring
Försäljning
Teknik

VÅR MODELL

Söker aktivt möjligheter

Polygiene Group är en proaktiv organisation som aktivt söker tillväxtmöjligheter. Vi uppnår detta på tre huvudsakliga sätt.

Vi är pionjärer inom avancerade teknologier, utvecklar innovativa lösningar och investerar i produktutveckling för att förbättra våra tjänster och stärka vårt stöd.

Vi identifierar snabbt växande behov på marknaden och utnyttjar kommersiella möjligheter effektivt, oavsett om det gäller nya teknologier, marknader eller produktkategorier.

Med ett etablerat rykte som branschledare söker vi kontinuerligt produkt- och företagsförvärv som överensstämmer med vår vision om Mindful Living.

KÄRNVÄRDEN

Att leva enligt Polygiene Groups värderingar

För att hålla vårt löfte till kunderna och växa måste vi anpassa oss till Polygiene Groups kultur och värderingar. Vår vision och uppdrag definierar våra mål, medan våra värderingar styr vårt arbete och våra relationer. Vi är stolta att tjäna som hängivna ambassadörer för Polygiene Group.

Våra kärnvärden är MOD, ANSVARSTAGANDE, PASSION och TEAMARBETE.

Polygienes historia

2023

Polygiene och Addmaster förnyar textilier

Polygiene Group lanserar en ny biobaserad teknologi inom Freshness segmentet. Addmaster öppnar upp en ny kategori inom geotextilier.

2022

Polygiene Group fokuserar på hårda ytor

Polygiene Group förvärvar SteriTouch och Biomaster US med fokus på Product Protection och hårda ytor.

2021

Polygiene AB förvärvar Addmaster Holdings Ltd

Polygiene® förvärvar Addmaster Holdings Limited, vilket gör oss till en totalleverantör av antimikrobiella lösningar för både mjuka och hårda ytor.

2020

Polygiene lanserar Polygiene ViralOff™

Som svar på covid-19-pandemin lanseras Polygiene® ViralOff med antivirala egenskaper för behandling av material och produkter som minskar testade virus med 99 procent.

2019

Polygiene OdorCrunch™ vinner hållbarhetspris

Polygiene® OdorCrunch vinner det prestigefyllda hållbarhetspriset som delas ut av Scandinavian Outdoor Group (SOG). Polygiene noterar en hög tillväxt inom mode och hemtextilier. Dotterbolag i Kina etableras.

2018

Polygiene OdorCrunch™ teknologi lanseras

Med en reviderad försäljnings- och marknadsstrategi ses Polygienes® varumärke inte bara som en fördel för konsumenterna, utan skapar också mervärde genom att förlänga produkternas livslängd och på så sätt bidra till en mer hållbar livsstil. Polygiene OdorCrunch-teknologin lanseras.

2016

Polygiene noteras på Nasdaq First North Growth Market

Notering på Nasdaq First North Growth Market. Inbrytningar på skomarknaden med Converse i Japan och inom hemtextilier med Evezary och Fogni i Sydkorea.

2015

Global expansion inom kategorierna Lifestyle och Fashion

Ytterligare konsumentstudier hjälper Polygiene® att ta initiativ för att bli ledande i stays fresh-kategorin inom livsstils- och modesegmentet världen över.

2013

Fortsatt global expansion för Sport & Outdoor

Genombrott på den globala sportkläder marknaden, inklusive den viktiga Asien-marknaden.

2012

Genombrott inom Sport & Outdoor kategorin i USA

Genombrott på den amerikanska sport- och friluftsmarknaden genom samarbeten med viktiga outdoormärken.

2009

Beslut att bygga varumärket Polygiene®

Konsumentstudier genomförs. Bolaget identifierar marknadsmodellen och vilka varumärken man ska fokusera på.

2007

Utvecklar lösning för sportmarknaden

Sport- och friluftsvarumärken vänder sig till Polygiene® för att hitta en lösning på luktproblem i deras produkter.
2006

Polygiene AB grundas

Polygiene® grundas. Inledningsvis ligger fokus på hårda ytor och material för sjukhusmiljöer, i kölvattnet av Sars.

Visa mer Visa mindre

Träffa teamet på Polygiene Group

Genom att framhäva mångfald och inkludering främjar vi innovation och samarbete bland vår mångkulturella personal. Vårt åtagande för jämlikhet och nolltolerans mot diskriminering skapar en dynamisk och välkomnande miljö.

Huvudkontor 

Vi finns i Malmö – och var du än är

Vårt huvudkontor ligger i Malmö. Men vi är ett företag med global räckvidd och har samarbetspartners över hela världen, i praktiskt taget alla branscher. Vi är bara ett besök, ett mejl, en Zoom eller ett telefonsamtal bort. Var du än befinner dig finns vi här för att hjälpa dig. 

+46 (0) 40 26 22 22
Info@polygiene.com

Polygiene Group AB
Styrmansgatan 2
SE-211 18 Malmö
Sverige

Certifikat 

Mer än 18 certifikat för våra produkter

Eftersom säkerhet och hållbarhet är två av våra viktigaste prioriteringar uppfyller vi alltid de höga krav som krävs för att erhålla de svåraste bransch-certifikaten.  

Vårt globala tekniska team finns alltid till hands för att stödja fabriker, tillverkningsföretag och materialpartners både vid uppstart och under produktionsfasen. Detta för att se till att behandlingarna utförs på rätt sätt och garantera att Polygienes värderingar uppfylls för våra partners räkning. Det tekniska teamet utgör en integrerad del av det globala ramverket och arbetar tillsammans med Polygienes kommersiella team och marknadsföringsteam och stöder våra partner.

När en partner till Polygiene väljer att samarbeta med oss ser vi till att tekniken fungerar som den ska – inte bara när det gäller funktionalitet. Vi ser till att använda precis rätt mängd additiv, ser till vi att passar in I vår partners produktionsmetod och strävar efter att tillämpa tekniken samtidigt som andra steg i produktionsprocessen – allt för att hålla vatten- och energiförbrukningen på ett minimum.

I allmänhet behövs en mycket låg dos av Polygienes teknologier, som oftast tillsätts under produktionsprocessen.