Christian von Uthmann (VP New Ventures & Strategies) och hans sambo har sålt totalt 212 000 aktier för att finansiera köp av hus.

Publish date: 5 mar 2018

För att undvika spekulationer, väljer Bolaget att gå ut med följande information som Christian har meddelat Bolaget.

Christian och hans sambo har sålt totalt 212 000 aktier förra veckan. Den 28 februari sålde Christians sambo 62 000 aktier (genomsnittspris 10,62 kr) och Christian 100 000 aktier (genomsnittspris 10,20 kr). Den 2 mars sålde Christian 50 000 aktier (genomsnittspris 9,60 kr).

Christian har meddelat Bolaget att anledningen till hans och sambons avyttring är att de nyligen skrivit på avtal om köp av hus och därför omgående behövde likvider för att finansiera delar av köpeskillingen. Vidare har Christian meddelat att de inte har något behov att sälja mer aktier med anledning av husköpet, samt att han tror på Polygiene och att de ämnar behålla kvarvarande aktier.

Efter försäljningarna har Christian och närstående personer ca 458 000 aktier i Polygiene.