StyrelseBolagsstyrning

Jonas Wollin

Styrelseordförande
Läs om Jonas

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2011. Född 1964 – har lång erfarenhet som entreprenör inom textilindustrin.

Utbildning: Studier i ekonomi vid Hvitfeldtska gymnasiet.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande och VD för Rudholm Group Holding AB, styrelseordförande i Rudholm & H.K. AB, Bamatex AB, Simplicity AB, IBD Sweden AB, Svensk Knalle Handel AB och Marketplace Borås Ekonomiska förening, styrelseledamot i Borås Ridhus AB, Rudholm Group Property AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Etikettgruppen Svenska AB, MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, Inkubatorn i Borås AB, Kaponjären 1 AB, Kaponjären 2 AB, WooCode AB och InkInvest AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, styrelseledamot i Borås Näringsliv AB, MySoul i Borås AB, Simplicity Holding AB, Scandinavian Safety Restaurang AB, Mickson Fastighets AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening.

Innehav i Polygiene: 879 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2011. Född 1964 – har lång erfarenhet som entreprenör inom textilindustrin.

Utbildning: Studier i ekonomi vid Hvitfeldtska gymnasiet.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande och VD för Rudholm Group Holding AB, styrelseordförande i Rudholm & H.K. AB, Bamatex AB, Simplicity AB, IBD Sweden AB, Svensk Knalle Handel AB och Marketplace Borås Ekonomiska förening, styrelseledamot i Borås Ridhus AB, Rudholm Group Property AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Etikettgruppen Svenska AB, MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, Inkubatorn i Borås AB, Kaponjären 1 AB, Kaponjären 2 AB, WooCode AB och InkInvest AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, styrelseledamot i Borås Näringsliv AB, MySoul i Borås AB, Simplicity Holding AB, Scandinavian Safety Restaurang AB, Mickson Fastighets AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening.

Innehav i Polygiene: 879 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Paul Morris

Styrelseledamot
Läs om Paul

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1969 – grundade Addmaster (UK) Limited år 2000 och har en stark entreprenöriell bakgrund.

Utbildning: Studier vid Aelfgar Secondary School.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Humanoid Productions Ltd, ledamot i Business Innovation Staffordshire, Champion of Export för den brittiska regeringen samt medlem av MBE (Member of the British Empire).

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO för Addmaster.

Innehav i Polygiene: 4 477 056 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1969 – grundade Addmaster (UK) Limited år 2000 och har en stark entreprenöriell bakgrund.

Utbildning: Studier vid Aelfgar Secondary School.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Humanoid Productions Ltd, ledamot i Business Innovation Staffordshire, Champion of Export för den brittiska regeringen samt medlem av MBE (Member of the British Empire).

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO för Addmaster.

Innehav i Polygiene: 4 477 056 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare.

Bengt Engström

Styrelseledamot
Läs om Bengt

Bengt Engström, född 1953, har en civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm och har sedan 1980-talet arbetat i ledande befattningar i olika bolag. Han började som Director Production & Supply Chain på Bofors AB. Därefter har han haft olika chefspositioner inom Whirlpool som Global VP Microwave Ovens, Europa VP Manufacturing & Technology och sedan EVP Whirlpool Corporation och President Whirlpool Europe. Efter flytten hem till Sverige var han VD för Duni AB och Nordisk CEO för Fujitsu.

De senaste åren har han arbetat som rådgivare, styrelseledamot och investerare i både större och mindre bolag. Bengt Engströms övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Nordic Flanges AB, Qleanair AB, Qlosr AB, BEngström AB, BEngström Förvaltning AB och IFG Duroc. . Styrelseledamot i Scanfil Oy, Real Holding AB, Scandinavian Chemotech AB och KTH Executive School AB.

Bengt Engström har varit styrelseledamot i Polygiene Group sedan 2023.

Bengt Engström innehar inga aktier i Polygiene. Bengt Engström bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Bengt Engström, född 1953, har en civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm och har sedan 1980-talet arbetat i ledande befattningar i olika bolag. Han började som Director Production & Supply Chain på Bofors AB. Därefter har han haft olika chefspositioner inom Whirlpool som Global VP Microwave Ovens, Europa VP Manufacturing & Technology och sedan EVP Whirlpool Corporation och President Whirlpool Europe. Efter flytten hem till Sverige var han VD för Duni AB och Nordisk CEO för Fujitsu.

De senaste åren har han arbetat som rådgivare, styrelseledamot och investerare i både större och mindre bolag. Bengt Engströms övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Nordic Flanges AB, Qleanair AB, Qlosr AB, BEngström AB, BEngström Förvaltning AB och IFG Duroc. . Styrelseledamot i Scanfil Oy, Real Holding AB, Scandinavian Chemotech AB och KTH Executive School AB.

Bengt Engström har varit styrelseledamot i Polygiene Group sedan 2023.

Bengt Engström innehar inga aktier i Polygiene. Bengt Engström bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Sofia Svensson

Styrelseledamot
Läs om Sofia

Sofia Svensson, född 1978, har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Hon har haft ett flertal ledande befattningar såsom VD för Lammhults Design Group och Hövding Sverige AB samt vice VD och CFO på Midway Holding AB. Idag arbetar hon som Investment Manager på Fosielund Holding AB.

Sofia Svenssons övriga uppdrag: –

Innehav i Polygiene: —

Sofia Svensson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare.

Sofia Svensson, född 1978, har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Hon har haft ett flertal ledande befattningar såsom VD för Lammhults Design Group och Hövding Sverige AB samt vice VD och CFO på Midway Holding AB. Idag arbetar hon som Investment Manager på Fosielund Holding AB.

Sofia Svenssons övriga uppdrag: –

Innehav i Polygiene: —

Sofia Svensson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till dess större aktieägare.