Revisor

Revisor i Polygiene Group är Grant Thornton Sweden AB med Per Kjellander som huvudansvarig revisor. Per Kjellander är auktoriserad revisor och medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och är vald intill utgången av ordinarie årsstämma som kommer att hållas 2024.

Kontaktuppgifter:

Grant Thornton Sweden AB
Kullagatan 17
251 10 Helsingborg
www.grantthornton.se
Tel: +46 42 278700
E-post: helsingborg@se.gt.com