(Detta är en kommentar till morgonens nyheter) Coronaviruset lever upp till två veckor i kläder, låt inte rädsla styra tvättandet

Publish date: 12 okt 2020

Idag rapporteras från BBC, Ekot, DN mfl att den australiensiska forskningsmyndigheten Csiro fann att SARS-Cov-2, viruset som orsakar Covid19, kan överleva upp till två veckor på kläder och än längre på släta ytor. Dock är smittrisken via ytor liten, enligt en studie i the Lancet. Samtidigt ger amerikanska folkhälsomyndigheten CDC att man inte bör skaka kläder vid tvätt för risken att sprida viruset genom luften.

Rationellt eller inte, så verkar tvättandet öka under pandemin. Enligt en studie som Polygiene genomförde i USA nyligen uppgav 3 av 4 tillfrågade att de tvättar mer pga Corona, och en av 3 tvättar väsentligt mer. Miljöbelastningen av ett ökat tvättande på 20% är väsentlig. Det motsvarar runt 3,5 miljoner genomsnittliga fossildrivna bilar på vägarna, enbart i CO2-utsläpp. Till det kommer mikroplaster, vattenåtgång, kemikalier och energiförbrukning.

Detta är något som bör uppmärksammas. 3,5 miljoner till bilar i USA kan jämföras med att Tesla i slutet av 2019 bara sålt 891 000 bilar sen starten 2012.

Vill vi göra något för miljön i krisen så ska vi alla se till att vi tvättar bara när det verkligen behövs. Polygienes ViralOff-behandling som reducerar över 99% av viruset på två timmar är en lösning, men det behövs också informationskampanjer och ett generellt ökat medvetande om frågan.

För mer information: https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7