Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Publish date: 23 aug 2018

Stark tillväxt under april–maj och resultatförbättring

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen andra kvartalet var 16,6 (14,6) Mkr vilket motsvarar en omsättningsökning om 14% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet innan skatt för perioden förbättrades jämfört med samma period föregående år och uppgick nu till -1,9 (-3,7) Mkr.
 • Kassaflödet för andra kvartalet var -4,2 (-3,5) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 63% (65%).
 • Stark tillväxttakt under de inledande två månaderna i kvartalet, som tillfälligt mattades av under juni månad. Positivt är att det tredje kvartalet inledningsvis uppvisar en stark tillväxt.
 • Etablering av egen säljkår i Nordamerika.
 • Fokus på att öka återköpsfrekvensen och penetrationsgraden hos befintliga kunder.

Viktiga händelser under kvartalet (april–juni)

 • Kickstarter-succén Organic Basics lanserar Silvertech 2.0 med Polygiene Stays Fresh Technology.
 • Nytillsatt ledningsgrupp för Polygiene som resultat av 100-dagarsanalysen efter VD-bytet vid årsskiftet.
 • Samtliga styrelseledamöter och VD i Polygiene har förvärvat aktier i Bolaget i samband med en blocktransaktion utförd den 25–28 maj till ett värde om totalt 1,2 Mkr.
 • Polygiene har ingått avtal med Erik Penser AB om likviditetsgaranti i enlighet med börsens regelverk.
 • Ett nytt affärssystem implementeras under kvartalet.
 • Byte av revisor till Grant Thornton i samband med bolagsstämman.
 • Teckningsoptionsprogram för hela personalen lanserades i juni.
 • Christian von Uthmann, tidigare VD och senast ansvarig för marknadsutveckling, lämnar sin anställning med omedelbar verkan under april månad.

Händelser efter periodens slut

 • Det Los Angeles-baserade premiumvarumärket, Denim of Virtue, lanserar jeans med Polygiene luktkontroll. Lanseringen sker främst via VTV Hyundai Home Shopping Network.
 • Polygiene har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det svenska materialteknikbolaget Prebona. Avtalet sträcker sig över en initial period om tre år och ger Polygiene tillgång till Prebonas patenterade Odor Control-teknologi vilken förväntas komplettera Polygienes produktportfölj och bredda kunderbjudandet.
 • Polygiene polisanmäler tidigare VD:n Christian von Uthmann för grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Anmälan lämnades till polismyndigheten i Malmö och bolaget inväntar beslut om att förundersökning ska inledas.
 • Polygiene utökar säljorganisationen på den nordamerikanska marknaden för att komma närmare kunderna och öka återköpsfrekvensen.
 • Polygiene ställer ut på Outdoor Retailer mässan i Denver, USA, med egen monter, i linje med den uppdaterade strategin för den nordamerikanska marknaden.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.30 CET.