Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

Publish date: 11 maj 2016

Kvartalet i korthet

jan–mars 2016 jan–mars 2015 Rullande 12 mån Helår 2015
Nettoomsättning, Mkr 13,4  6,8  58,1 51,5
Rörelseresultat EBIT, Mkr* –1,3* 0,0* 4,2 5,6
Resultat efter skatt, Mkr* –1,3* 0,0* 7,8 9,2
Resultatmarginal EBIT, % –10,0  0,5  7,3 10,9
Resultatmarginal efter skatt, % –10,0  0,5  13,4 17,8
Resultat per aktie, kr –0,08  0,00  0,45 0,55
Kassaflöde, Mkr –3,1  –0,6  19,0 21,5

* Kvartalets resultat har belastats med engångskostnader för listning på Nasdaq First North samt negativa valutakursdifferenser. Rensat för dessa kostnader blev rörelseresultatet och resultat efter skatt för kvartalet 0,2 (-0,5) Mkr.


Viktiga händelser under kvartalet (jan–mars)

Organisationen stärkt genom nyrekryteringar
Under kvartalet rekryterades Jan Bertilsson till posten som CFO och Edmond Lee som Technical Manager, Asia Pacific.

Ändrad bolagskategori
Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2016 beslutades att ändra bolagskategori från privat bolag, Polygiene AB, till publikt bolag, Polygiene AB (publ).

Listning på Nasdaq First North
Bolaget listades på Nasdaq First North, Stockholm den 14 mars 2016.


Viktiga händelser efter periodens slut

In i nytt segment
Polygiene tar ett första steg in i segmentet skyddsutrustning och uniformskläder tillsammans med amerikanska Propper som annonserar att man nu levererar en ny kollektion av underställ med hög prestanda för användare med extremt höga krav såsom militär och räddningspersonal.

Förslag till ny styrelseledamot
Jonas Sjögren, tidigare vd för Discovery Networks Sweden, föreslås som ny ordinarie styrelseledamot i Polygiene AB (publ). En majoritet av ägarna i Polygiene AB (publ) står bakom förslaget.

Polygiene och Converse Footwear (Japan)
Converse Footwear Co.,Ltd. (Japan) är det första varumärket inom skor som introducerar Polygiene Odor Control Technology och dess fördelar till japanska konsumenter. Detta sker med Converses banbrytande vår/sommar 2016-kollektion ”the Whiteplus collection”. Partnerskapet med Converse Footwear (Japan) ger Polygiene ett fotfäste i en ny marknad, där luktfria skor har en stor potential bland luktmedvetna konsumenter.

Malmö 2016-05-11
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.