Polygiene avyttrar affärsområdet Protective Surfaces till nära samarbetspartner

Publish date: 19 feb 2019

Affärsområdet Protective Surfaces, där Polygiene en gång startade sin verksamhet, inbegriper allt från ”non-textiles”, färg, plastytor och golv till metallbehandlingar. Fokus har ändrats genom åren och kärnverksamheten i Polygiene är nästan uteslutande inom textilindustrin idag. Affärsverksamheten och kunderna inom området Protective Surfaces har av den anledningen tagits över av en partner med lång, gedigen erfarenhet och kunskap inom detta segment, Addmaster (UK) Ltd. Affärsområdet representerar idag en mindre del av Polygienes verksamhet, runt 5% av den totala omsättningen. Köpeskillingen uppgår till 10,6 Mkr men är villkorad utifrån försäljningsutvecklingen under 2019 och kommer regleras under första kvartalet 2019 och 2020.

”Avyttringen av Protective Surfaces är ett strategiskt beslut som ger oss tillfälle att renodla och accelerera vår kärnverksamhet. Interna resurser kommer frigöras samtidigt som det ger oss möjlighet att öka fokus och investeringar inom strategiska områden de kommande åren. Allt görs med målsättningen att ha 100 procent fokus på vår tillväxtresa”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene.

Avtalet gäller från och med 27 december, 2018.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/