Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 juli – 30 september, 2023

Publish date: 26 okt 2023

Tecken på återhämtning med positivt EBITDA och starkt kassaflöde
Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,7 (41,0) Mkr vilket motsvarar en minskning om 30 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 72,2 (65,6) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till 0,1 (5,1) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 0,4 (12,5) %. Kassaflödet var positivt med 2,3 Mkr (1,2 Mkr inklusive valutaeffekt) och likvida medel uppgick till 48,3 Mkr.

Finansiell utveckling i korthet (juli – september, 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (41,0) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om 5 % jämfört med föregående år. Minskningen av omsättningen är framförallt inom Product Protection på grund av minskad efterfrågan inom tillverknings- och byggindustrin
  • Bruttomarginalen uppgick till 72,2 (65,6) %
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), uppgick till 0,1 (5,1) Mkr
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt uppgick till -2,4 (7,0) Mkr
  • Kassaflödet uppgick till 2,3 (1,9) Mkr, 1,2 inkl. valutaeffekt. Likvida medel uppgick till 48,3 (55,5) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet i korthet (juli – september, 2023)

  • Innovationsprojekt lanserat för att adressera mikrofiberutsläpp
  • MicroPak har ökat sin ordervolym
  • Nya agenter inom Product Protection
  • München-baserade seglingsmärket Marinepool lanserar produkter behandlade med Polygiene StayFresh
  • Presentation för Resinex inom Healthcare

Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt finns för nedladdning på ir.polygiene.se/nyheter/

Anmälan tillvideokonferens med presentation av kvartalsrapporten idag klockan 10.00 CET kan göras här:

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl 8.00 CET.