Polygiene rapporterar ny rekordförsäljning i fjärde kvartalet

Publish date: 15 jan 2021

Bolaget lämnar guidning av försäljningsutvecklingen i fjärde kvartalet och rapporterar en omsättning om 26,9 (19,0) MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 41,4 %.

Bolagets helägda dotterbolag Addmaster Ltd, som förvärvades i början av året, hade en ännu starkare utveckling och ökade med hela 69,2 % (exklusive försäljningen till Polygiene) och uppgick till 1,7 (1,0) MGBP. På grund av årsbokslut är inte hela resultatet färdigställt ännu. 

”Det är tillfredställande att se hur vi börjar leverera på de avtal som skrivits under året och det är fantastiskt att kunna visa upp ännu ett rekordkvartal. Vårt helägda dotterbolag, Addmaster Ltd slog också nytt försäljningsrekord under kvartalet vilket gör mig än mer komfortabel med hur rätt detta förvärv var ”, säger Ulrika Björk, VD på Polygiene. Även om just de här siffrorna inte redovisas i vår koncern ännu, ger det en fin indikation på hur framtiden kommer att utveckla sig”, avslutar hon.

Bokslutskommunikén släpps den 25 februari 2021.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021 kl. 8.45 CET.