Polygiene utser två nya medlemmar till Advisory Board med fokus på tillväxtstrategier

Publish date: 22 mar 2018

Polygiene stärker nu upp bolagets strategiarbete med erfaren kompetens – Lars Björk kommer från tillväxtraketen Qlik och Philipp Burgtorf kommer att bidra med erfarenhet från flera marknadsledande ingridiensvarumärken som t ex GORE-TEX®. Syftet med Polygienes Advisory Board är att ge VD och ledningsgrupp tillgång till värdefull rådgivning på tillväxtresan framöver.

Rådgivningen avser framför allt strategiska överväganden, bredda företags nätverk och att få en opartisk återkoppling på bolagets planer. Bolagets Advisory Board är inte kopplat till styrelsen och har inga formella befogenheter. Polygienes VD sätter agenda för samarbetet och följer upp med respektive person.

“Jag är stolt över att få dessa kompetenta rådgivare till Polygienes Advisory Board. Lars Björk är hyllad för sin ledarstil och har värdefull erfarenhet av att bygga framgångsrika team och hantera organisatoriska utmaningar i snabbväxande företag. Philipp Burgtorf är marknadsstrateg med ett imponerande track-record från att driva ingridient branding och har även gedigen erfarenhet av hemtextil-industrin i Europa. Vi har en ambitiös tillväxtresa framför oss och därför värdesätter jag högt att få tillgång till erfarna ledare som kan bidra med nya perspektiv och idéer, säger Ulrika Björk, CEO på Polygiene.”

Lars Björk kommer närmast från VD-posten på techbolaget Qlik och har också ingått som ledamot i styrelsen. Qlik växte enormt under Lars Björks ledarskap och utökade också marknadsnärvaron till flera nya regioner. Lars Björk ledde arbetet med företagets första initiala publika listning, IPO 2010 på NASDAQ, som utnämndes som en av de främsta Tech IPOs det året. Sedan han blev CEO 2007 har företaget vuxit från $80M till $700M 2017. Han förklarar Qliks framgångar med en mycket medveten ledarskapsstil som tar vara på energin, entusiasmen och idéerna hos medarbetarna. Numera sitter Lars Björk i olika styrelser och investerar i start-ups, främst inom tech-branschen. Han är också anlitad som rådgivare och föreläsare.

“Polygiene är i en mycket intressant fas som företag, möjligheten att växa till ett globalt marknadsledande bolag inom odörkontroll finns definitivt där, säger Lars Björk.”

Philipp Burgtorf är idag styrelseledamot i Bettzeit Group, en av topp-tre största madrassföretag i Europa. Han har varit General Manager Consumer Fabrics Europe på W.L. Gore. Innan dess kom han närmast från posten som General Manager Central Europe på Nike. Under hans tid där ökade försäljningen och vinstmarginalerna med dubbla siffror genom en bättre marknadsplanering och ett större fokus på detaljhandeln. Senast var han Group General Manager Bedding på Recticel, en av Europas tre största leverantörer av sovrumsprodukter. Genom att förbättra varumärkespositioneringen för Schlaraffia® och ingrediensvarumärket GELTEX®inside bidrog Phillipp Burgtorf med en ansenlig försäljningsökning för Recticels bädd-division.

“Konsumenter är mer benägna att lita på ett varumärke vars funktionalitet garanteras av ett känt ingridensvarumärke. Det är där som Polygiene kan göra en skillnad som en funktion för odörkontroll i textilier, säger Phillip Burgtorf.”

Polygienes Advisory Board består också av Gunnar Bengtsson, tidigare General Direktör för Kemikalieinspektionen I Sverige och Jenny Öijermark som är svensk kommunikationsrådgivare.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl 08.00 CET.