Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ)

Publish date: 15 apr 2019

Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår omval av Jonas Wollin, Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie ledamöter, nyval av Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Valberedningen i Polygiene AB (publ) har utgjorts av Mats Jacobson, representerande Jonas Wollin, Mette Gross, representerande Lennart Holm, Markus Lindqvist, representerande Aktia Fund Management, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin. Valberedningens ordförande har varit Mats Jacobson.

Valberedningen föreslår att årsstämman den 17 maj 2019 beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie ledamöter, samt nyval av Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

De hittillsvarande ledamöterna Lennart Holm, Jonas Sjögren och Daniel Oelker har avböjt omval.

Ebba Fåhraeus, född 1963, är en analytisk och pro-aktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag. Med en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm som grund har Ebba Fåhraeus lång erfarenhet av såväl B2B som av B2C. Hon är styrelseledamot i ett antal mindre och medelstora bolag, varav flertalet inom Life Science, där hon bidrar med sin kompetens inom tillväxtstrategier, affärsutveckling och kommunikation. Ebba Fåhraeus är även ledamot i Medicinska fakultetens styrelse vid Lunds universitet. Ebba Fåhraeus innehar inga aktier i bolaget. Ebba Fåhraeus bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Håkan Lagerberg, född 1968, har lång erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag, i bl a internationell försäljning, marknadsföring och förhandling, både operativt och strategiskt. Håkan Lagerberg har även goda marknads- och investerarkontakter. Håkan Lagerbergs utbildning innefattar bl a internationell Jur. Kand från Lunds universitet samt International Trade Law från University of Torino i Italien. Håkan Lagerberg är idag VD och styrelseledamot i Swedencare AB (publ), noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Håkan Lagerberg är bl a styrelseordförande i One CC AB samt styrelseledamot i HAOLAG AB och Mastan AB. Håkan Lagerberg innehar indirekt via bolag 1 485 098 aktier i bolaget. Håkan Lagerberg bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.polygiene.com/ir.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl 13.00 CET.