Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ)

Publish date: 1 apr 2022

Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Håkan Lagerberg, Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, nyval av Rajesh Varma som ordinarie ledamot, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Håkan Lagerberg, Paul Morris, representerande Paul Morris med familj, Rajesh Varma, representerande DNCA Invest, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin. Valberedningens ordförande har varit Håkan Lagerberg.

Valberedningen föreslår att årsstämman den 11 maj 2022 beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Håkan Lagerberg, Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, samt nyval av Rajesh Varma som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Johan Thiel har avböjt omval.

Rajesh Varma, född 1965, är examinerad vid University of Michigan (BSE 1986 och MBA 1988). Han började sin karriär på Fidelity i Hongkong som analytiker täckande de asiatiska marknaderna. Mellan 1991 och 1993 arbetade han på en hedgefond i Hongkong (Arral Associates – den första asiatiska hedgefonden) som täckte Asien och teknik. 1993 startade han, på KI Pacific AM i London, en Asien-hedgefond och 1997 började han på Montgomery AM i San Francisco som fondförvaltare med specialisering inom flera globala sektorer. I slutet av 2000 flyttade Rajesh till Paris där han under två år var verksam på Eurazeo. Rajesh började på Carmignac Gestion i december 2002, där han förvaltade globala fonder med fokus på ny teknologi, hälsovård och förnybar energi, samtidigt som han deltog i asiatisk stockpicking för hela fondutbudet. Sedan september 2010 ingår han i DNCA Finances management team.

Hans fokus på långsiktig strategi och snabbt föränderliga teknologier och deras framtida påverkan, stärks upp av hans bakgrund inom teknik och finans.

Rajesh Varma innehar inga aktier i Polygiene. Rajesh Varma bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.polygiene.com/ir.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 14.00 CEST.

För mer information, vänligen besök www.polygiene.com/ir eller kontakta:

Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com

Jonas Wollin, styrelseordförande i Polygiene AB.

Mobil: + 46 (0)70 634 09 86, e-post: jonas.wollin@rudholm-hk.se

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se