Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene Group AB (publ)

Publish date: 22 mar 2023

Valberedningen i Polygiene Group AB föreslår omval av Jonas Wollin, Håkan Lagerberg, Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, nyval av Bengt Engström som ordinarie ledamot, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Håkan Lagerberg och Mastan AB, Paul Morris, representerande Paul Morris med familj, Peter Gyllenhammar, samt styrelsens ordförande Jonas Wollin. Valberedningens ordförande har varit Paul Morris.

Valberedningen föreslår att årsstämman den 11 maj 2023, beslutar om omval av Jonas Wollin, Håkan Lagerberg, Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, samt nyval av Bengt Engström som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår vidare omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Martin Kössler har avböjt omval och Rajesh Varma lämnade styrelsen den 8 mars 2023 enligt tidigare pressmeddelande

Bengt Engström, född 1953, har en civilingenjörsexamen från KTH, Stockholm och har sedan 1980-talet arbetat i ledande befattningar i olika bolag. Han började som Director Production & Supply Chain på Bofors AB. Därefter har han haft olika chefspositioner inom Whirlpool som Global VP Microwave Ovens, Europa VP Manufacturing & Technology och sedan EVP Whirlpool Corporation och President Whirlpool Europe. Efter flytt hem till Sverige var han VD för Duni AB och Nordisk CEO Fujitsu. De senaste åren har han arbetat som rådgivare, styrelseledamot och investerare i både större och mindre bolag. Andra pågående uppdragOrdförande i Nordic Flanges AB, Qleanair AB Qlosr AB, BEngström AB, BEngström Förvaltning AB, IFG Duroc. Ledamot i Scanfil Oy, Real Holding AB, Scandinavian Chemotech AB och KTH Executive School AB
Tidigare uppdrag: Ordf/ledamot i Bure Equity AB, Scandinova Systems AB, Prevas AB, Advania AB, Partnertech AB, Opticos AB, Crem International AB, Scandinavian Executive AB

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 08.00 CET.