Valberedningens förslag avseende styrelse inför årstämman i Polygiene AB (publ)

Publish date: 23 mar 2018

Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår nyval av Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Jonas Wollin till styrelseordförande.

Årsstämman i Polygiene hålls fredagen den 4 maj 2018.

Valberedningen har bestått av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 26 procent av antalet aktier och röster i bolaget: Fredrik Sjödin, ordförande i valberedningen, representerande Per Palmqvist Morin; Lars Axelsson, representerande Richard Tooby; Martin Kössler, representerande Jonas Wollin; och Richard Tooby, styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Jonas Wollin, Lennart Holm, Daniel Oelker och Jonas Sjögren som ordinarie ledamöter samt nyval av Martin Kössler och Daniel Röme som ordinarie ledamöter. Mats Georgson har avböjt omval med anledning av att han numera ingår i ledningsgruppen och Richard Tooby har avböjt omval som styrelseordförande och styrelseledamot med anledning av familjeskäl. Till styrelseordförande föreslås därför nyval av Jonas Wollin.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.polygiene.com/ir.

Martin Kössler, född 1965, har tidigare erfarenhet från olika positioner inom Gore-Tex, Haglöfs, Bergans, Scandinavian Outdoor Group och ISPO. Kössler är idag verksam som konsult i det egna bolaget HuginBiz AB med uppdrag åt olika bolag. Kösslers utbildning omfattar fem års studier i ekonomi och affärsjuridik vid Handelshögskolan i Göteborg och Universitetet i Mannheim, Tyskland.

Daniel Röme, född 1976, har tidigare erfarenhet från olika positioner inom Perstorp AB och Nexam Chemical AB. Röme är idag verksam som konsult i det egna bolaget Rome Consulting AB med uppdrag åt olika bolag. Römes utbildning omfattar en PhD i kemi (Lunds Tekniska Högskola), Master of Science i kemi (Lunds Tekniska Högskola) samt olika styrelseutbildningar (EFL).

Valberedningens övriga förslag inför årstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årstämman.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl 14.00 CET.